Rehabilitacja z nfz

0
1216
masaż nogi

Rehabilitacja z nfz jest bardzo często jedyną opcją dla ludzi, którzy ulegli wypadkom lub posiadają schorzenia o odpowiedniej kwalifikacji. Rehabilitacja może być realizowana na kilka sposobów oraz w różnych warunkach. Świadczenie w ramach rehabilitacji może być w warunkach domowych, ambulatoryjnych w specjalnym ośrodku lub na specjalnych oddziałach dziennych lub stacjonarnych.

Aby rozpocząć rehabilitację leczniczą konieczne jest specjalne skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wydanie takiego skierowania uprawnia do każdego zakresu rehabilitacji oraz do konsultacji z lekarzem rehabilitacji leczniczej, czyli do ambulatoryjnej opieki.

Warunkiem koniecznym jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takiego specjalisty, który pracuje powiązany umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne dla wszystkich typów rehabilitacji, jednak na niektóre zakresy wymagane jest skierowane, które zostało wydane przez lekarza specjalistę.
Wszystkie skierowania na zabiegi w trybie ambulatoryjnym, czyli skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne są ważne w terminie 30 dni od daty wystawienia. Ważne jest, aby właśnie w tym terminie, zarejestrować skierowanie w miejscu, w którym zostanie zrealizowana rehabilitacja z nfz. Na ważność skierowania nie ma wpływu termin realizacji rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych może wystawić każdy lekarz, który pracuje na umowie z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Jeśli pacjent posiada wady postawy, które kwalifikują się do rehabilitacji skierowanie może zostać wystawione przez:
*lekarza specjalistę, który może wydać skierowanie na rehabilitację ogólną, rehabilitację medyczną, rehabilitację chorób układu ruchu lub chirurgii urazowo – ortopedycznej.
*lekarza ze specjalizacją pierwszego stopnia
*lekarza, który jest w trakcie specjalizacji w odpowiednim kierunku związanym z rehabilitacją

rehabilitacja z nfz

W przypadku wad u dzieci skierowanie wystawiają lekarze specjaliści zajmujący się sprawami dzieci.
Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Cykl rehabilitacji fizjoterapii ambulatoryjnej odbywa się w cyklu do maksymalnie 10 dni z maksymalną liczbą zabiegów dziennych wynoszących 5 zabiegów.
Warto wiedzieć, że poradnia rehabilitacji musi być czynna co najmniej przez wa dni w tygodniu oraz chociaż raz w tygodniu w godzinach 13:00 – 18:00. Gabinet rehabilitacji powinien być czynny co najmniej pięć dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych
Skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach domowych może wystawić lekarz POZ, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.
Rehabilitacje w warunkach domowych są przyznawane pacjentom, którzy posiadają zaburzenia funkcji motorycznych, których przyczyną może być:
*ogniskowe uszkodzenie mózgu (stan taki pozostaje po zatorach mózgowych, urazach oraz udarach krwotocznych) – świadczenie przysługuje w okresie do 12 miesięcy po powstaniu urazu
*uszkodzenie centralnego i obwodowego układu nerwowego
*uszkodzenie rdzenia kręgowego
*choroby przewlekłe postępujące
*zwyrodnienia stawów biodrowych
*zwyrodnienia stawów kolanowych
*reumatoidalne zapalenie stawów
*złamania
*amputacja kończyn dolnych
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje maksymalnie 80 zabiegów w ciągu roku kalendarzowego oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

na wózku inwalidzkim

Rehabilitacja w ośrodku lub na oddziale dziennym
Taka forma rehabilitacji przysługuje pacjentom, którzy nie mogą odbywać rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych oraz pacjent nie potrzebuje całodobowej opieki medycznej.
Okres trwania rehabilitacji w ośrodku wynosi od 15 do 30 dni, które są dniami zabiegowymi. Średnio powinno się odbywać około 5 zabiegów fizjoterapeutycznych. W przypadku, gdy występują uzasadnione wskazania rehabilitacja z nfz może zostać przedłużona, jeśli lekarz prowadzący podejmie taką decyzję oraz dyrektor właściwego ośrodka NFZ podpiszę decyzję o przedłużeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here